Fiskalne blagajne-m

U Republici Hrvatskoj uskoro se uvode fiskalne blagajne. Prema prijedlogu Zakona svi korisnici morati će imati naplatne uređaje spojene sa serverom Porezne uprave putem interneta, te će prije izdavanja svakoga računa Poreznoj upravi dostaviti podatke o računu te od iste dobiti jedinstveni identifikator. Na sjednici Vlade održanoj 26.07.2012, Saboru je na izglasavanje upućenprijedlog zakona , 25. 09.2012 na 5. sjednici Hrvatskoga sabora, Zakon je prošao prvo čitanje, a konačno izglasavanje očekuje se na slijedećoj sjednici.  5. 10 objavljena je i tehnička specifikacija za korisnike , a od 12.10 za testiranje dostupan je i servis za zaprimanje podataka u testnom okruženju. Dakle manje-više sve je spremno.

Fiskalizacija se provodi: 

  • Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka i područja NKD 2007.).
  • Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.
  • Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

NOVČANE KAZNE ZA POREZNE PREKRŠAJE

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se obveznik fiskalizacije ako:

  • 1. ne provodi postupak fiskalizacije ili ne izvrši sve radnje propisane ovim Zakonom za provedbu fiskalizacije (članak 8., članak 16., članak 17. stavak 1. i članak 20.)
  • 2. izdaje račune koji ne sadrže sve Zakonom propisane podatke (članak 9. stavci 1. i 2., članak 15. stavak 1.)
  • 3. ne dostavi dnevno izvješće o ostvarenom prometu u propisanom roku (članak 15. stavak 2. i članak 19. stavak 1.)
  • 4. dostavi dnevno izvješće bez svih Zakonom propisanih podataka ili dostavi dnevno izvješće koje nije potpisano ispravnim digitalnim certifikatom (članak 19. stavci 2., 3. i 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obvezniku fiskalizacije.
Još mnogo kazni je u igri uključujući kažnjavanje kupaca koji ne preuzmu račun sa prodajnog mjesta u iznosu do 2.000,00 kn.